Teoria unitară a Existenței

            Abordarea  transdisciplinară a cunoașterii științifice are la bază conceptul de dipol vortex, având semnificația de  model fizic asociat microparticulelor și câmpurilor de forțe generate, fiind o punte de legătură între Universul nostru și Universul complementar, prin care se face schimb de particule universale primordiale. 
            Altfel spus, Existența este concepută ca unitate în diversitate în cadrul unui Univers cvadridimensional dual, fără limite spațio-temporale, de tip Multivers dual, care include Universul nostru (format din materie) și Universul complementar (format din antimaterie).
            Particulele universale primordiale sunt cuante elementare, nu numai pentru energie, masă, sarcină electrică, impuls mecanic sau informație, ci și cuante spațio-temporale.
            Fotonii și gravitonii sunt particule universale primordiale care ies, respectiv intră în dipolii vortex, au un timp de viață infinit,  nu au masă de repaus, ci doar masă de mișcare, sunt de tip  bosoni  și se deplasează cu viteza luminii în vid.
            Această concepție  științifică novatoare permite abordarea unitară a câmpurilor electromagnetic și gravitaţional, descifrarea enigmei gravitonului, generarea antiparticulelor și fenomenul de anihilare, justificarea dualismului undă-corpuscul și a funcției de undă, cuantificarea mărimilor fizice, structurarea materiei pe diverse nivele de organizare, explicarea  expansiunii accelerate a Universului și demonstrarea legii lui Hubble, aprofundarea dialecticii cauzalitate-întâmplare, obiectiv-subiectiv etc.
            Teoria dipolilor vortex pune în evidență  legăturile intrinseci dintre spațiu, timp, devenirea și structurarea materiei pe diverse nivele de organizare, de la microcosmos  la macrocosmos si megacosmos.
            Pentru cei marcați de pasiunea pentru  descifrarea enigmelor Existenței, un sistem cognitiv devine util atunci când are valențe explicative și predictive remarcabile, iar rațiunea  și disponibilitățile creative se derulează într-un cadru motivațional caracterizat prin trăiri emoționale intense, coerența ideilor și profunzimea raționamentelor, dar și prin flexibilitate pentru  deschiderea  largă  a științei către  filosofie și religie.
            Pe traiectoria evolutivă a culturii și civilizației, fiecare om  este o verigă în rețeaua informațională vastă dintre generațiile succesive, menirea acestei fragile ființe în relaționarea cu semenii săi fiind de  împlinire spirituală prin adevăruri relative din ce în ce mai riguroase, pe măsură ce societatea tinde asimptotic către perfecțiune și adevărul absolut.
            Suntem ființe raționale, dar și emoționale, care rezonează la provocările și încărcătura de mister a lumii în care trăim, în aspirația la fericire și înțelepciune, având  reperele centrate pe valorile perene de bine, frumos, dreptate și adevăr.
            Într-o exprimare sugestivă, cunoașterea și devenirea umană înseamnă să-ți primenești spiritul cu lumină, pentru a înlocui progresiv întunericul din tine cu harul înțelepciunii. 
            Să nu se uite că trebuie să trăiești cu intensitate clipa, prezentul fiind poarta de intrare dinspre trecut spre viitor, deci reprezintă o măsură a implicării directe în derularea evenimentelor la trecerea prin această lume contradictorie, deosebit de complexă, dar și fascinantă, având în vedere că impactul moștenirii lăsate contează pentru posteritate.
Te invit, stimate cititorule, să uiți de grijile cotidiene pentru un răgaz de  reflecții despre sensul și valoarea vieții, prin accesarea informațiilor prezentate pe site-ul http://www.academia.edu/38212537/Teoria_unitara_a_Existentei .

Name: Vasile Tudor Date, place of birth: 01.01.1954, Arges, Romania Parents: Petre, Ioana Spouse: Sidonia Children: Paul Lucian, Laurentiu Sebastian, Education(institute,degree,date): Bucharest Faculty of Physics(1976-1981), Bucharest Faculty of Electronics and Telecommunications(1983-1987) Career: professor of physics Scientific activity and applicable research: *studies, articles published in mass-media *scientific conveyances *patents and proposal of inventions *interdisciplinary paper „Alma Lux” Websites: http://www.telisavonline.ro https://independent.academia.edu/VasileTudor6 https://iteach.ro/pg/profile/vasile.tudor

Lasă un răspuns